08 Jun

Биохумус или оборски тор – сравнение и резултати

Източник: Национална служба за съвети в земеделието, oфис Добрич

 

Сравнителни качества на биохумус и оборски тор

       
 • Биохумусът е по-богат на хранителни вещества, което налага използването му в по-малки количества
 • Биохумусът не съдържа патогени и семена от плевели, оборският тор ги съдържа
 • Биохумусът не изгаря дори и най-слабите растения, амонякът в оборския тор може да ги увреди
 • Биохумусът има 3-4 пъти по-малък обем, което намалява разходите за съхранение, превоз и внасяне в почвата
В 100 kg N P K
единици
Говежди оборски тор 0.5 0.25 0.75
Биохумус от говежди тор 2 3 3

 

Резултати от използването на биохумус в биологичното земеделие

 • Добивът на картофите се увеличава с 40 до 70%; на зеленчуци – с 30 %; на царевицата – с 30 до 50%; на пшеницата – с 30 %
 • Плодовете узряват с 10 до 14 дни по-рано
 • Увеличава се с 15 до 45% съдържанието на витамини
 • Увеличава срокът на съхранението на плодовете
 • Получава се екологично чисти продукти – нитратите са до 55 пъти по-малко
 • Ефектът се увеличава с годините вследствие натрупването на биотора в почвата.
 • При първоначално натрупване и сеитбооборот, осигурява пълноценна храна на растенията за период от 3 до 5 години

 

Свалете информацията в pdf (341 downloads)

Източник: Изследване на биохумус - Национална служба съвети в земеделието.pdf (310 downloads)

Производител на биохумус от ЧКЧ:
Био Ема
0883 46 74 00

slider-archives-bio-ema