БИОХУМУС

Биохумус (биотор) от Червен калифорнийски червей е естествен жив продукт,  богат на хуминови киселини и полезни микроорганизми. Не съдържа вредни вещества, патогенни организми, семена от плевели.

Приложение:

 • за основно торене – пролет и есен
 • за подхранване
  • на овощни дръвчета, лозя, зеленчуци, земеделски култури, цветя и др.
  • през вегетационния период
 • като основа
  • за хранене на растенията при биологичното земеделие
  • на субстрати за отглеждане на цветя и производство на семена,
   разсад и в оранжерии
 • Рекултивация на земя
 • За формиране на водоустойчива зърнеста почва в оранжерии

Ползи от употребата на биохумус: 

 • увеличава значително реколтата
 • гарантира по-ранна и качествена продукция
 • плододава екологично чисти продукти
 • прави растенията устойчиви срещу вредители и болести
 • улесняване на покълването на семена, разсад и картофи
 • подпомага развиването на богати коренова система и листна маса
 • съдържа огромни количества хранителни вещества и полезни микроорганизми
 • задържа влагата и подобрява аерацията на почвата
 • няма миризма

Биохумусът от Червен калифорнийски червей е разрешен за използване в биологично производство съгласно Регламент (EC) No. 889/2008, приложение I.

Съдържание на биохумуса съгласно протокол от изпитване No. 9816А от 11.08.2014г. на лаборатория СЖС България ЕООД:

Желязо – 14 372 мг/кг Магнезии – 7718 мг/кг Манган – 309 мг/кг
Калции – 14 210 мг/кг Калии – 7503 мг/кг Цинк – 113 мг/кг

Съдържанието на тежки метали е под допустимите количества.