10 Oct

Препоръчителни дози за различните растения

Биоторът е изключително полезен за наторяване на всички растения във всички фази на тяхното развитие.

Особено е препоръчително използването му в оранжерии заради честата употреба

Няма опасност да ги изгори или да им навреди. Описани са препоръчителните дози биохумус, като те могат допълнително да варират в зависимост от състоянието на конкретната почва.

Друго предимство на биохумусът е, че след като се натрои веднъж продукцията с него, следващите 2-3 години не е необходимо последващо наторяване.

Мерната единица е литри, тъй като продуктът е хигроскопичен.

Препоръчителни дози биохумус:

 • овошки – 2-4л на дръвче
 • лозя – 500 л/дка – прави се бразда до корените, дълбока около 30см. Полага се тор и се покрива със земя.
 • зеленчуци – 300 л/дка – разпределя се равномерно по всички гнезда
 • директна сеитба и тревни площи – 150-200 л/дка – разпределя равномерно по цялата повърхност
 • цветя
  • градински – 1л / 2м2 – разпръсква се и се окопава с горния слой почва.
  • стайни – смесват се 1 част био тор към 3 части пръст
 • в разсадник – 10% биохумус на дръвче
 • оранжерии – 200-250 л/дка
 • накисване на семена преди посаждане – 150мл/1л вода – смесват се торът и водата и престояват 12 ч. в разтвора се накисват за 5-6 часа семената, луковиците или картофите за садене
 • рекултивация на земи – 3л/м2 – смесват се с най-горните 10 см от почвата

Ефектът става по-голям с годините в следствие на натрупване на биотора в почвата.

Биоторът от Червен калифорнийски червей е разрешен за използване в биологично производство съгласно Регламент (EC) No. 889/2008, приложение I.

post-462