КОНТАКТИ

За информация и поръчки на биотор и червеи:
ЗП Емилия Трендафилова
Благоевград, България
Тел: 0896 29 06 01
E-mail: info@bioema.eu
Дистрибутори: